Nieuwsbrief 2-2015

KNVvl modelvliegsport

Sectie 10 Radiobestuurde parachutisten

Nieuwsbrief 2 19 maart 2015

Attentie: Wijziging reglementen NK 2015 RB parachutisten

Hoi Dames – Heren RB Paraspringers,

Op 28 februari 2015 heeft in Duitsland een forum plaats gehad van de DMFV van de discipline RB parachutisten. Pieter Visser maakte als afgevaardigde van KNVvl Nederland deel uit van dit forum. Op dit forum werden de regels bijgestuurd en up to date gemaakt op basis van ervaringen en actua voor 2015.
Gelet op het feit dat wij in Nederland en België onze reglementen parallel laten lopen met de DMFV omwille van uniformiteit bij de wedstrijden in Nederland, België en Duitsland, treden voor 2015 een aantal reglementswijzigingen in voege.

Wat zijn deze wijzigingen ?
1- Er mogen tijdens een wedstrijd meerdere parachutisten ingezet worden door een wedstrijddeelnemer. Alle parachutisten dienen evenwel aan de minimum eisen te voldoen en worden voor iedere sprong beoordeeld. Indien niet voldaan wordt aan de minimum eisen dan volgen er strafpunten. Iedere individuele ingezette parachutist kan maar 1 maal strafpunten krijgen.
Voorbeeld: Een parachutist ingezet voor alle ronden krijgt maar 1 keer strafpunten indien niet voldaan aan de eisen. Zet je voor iedere ronde een andere parachutist in die niet voldoet aan de minimum eisen dan zal er iedere ronde strafpunten worden toegekend.

2- Een parachutist mag door meerdere deelnemers ingezet worden. Voorwaarde is wel dat alle sprongen van die deelnemers met die parachutist binnen de gestelde tijd van de springronde worden uitgevoerd.

3- De helm is niet meer verplicht.!

4- De windsector is vergroot naar 120 graden.

5- Er zal een extra scheidsrechter worden ingezet bij de cirkel (zg windscheidsrechter). Deze “windscheidsrechter” is een deelnemer aan de wedstrijd. Deze persoon zal beoordelen of een sprong tegen de wind in was. Waarom een deelnemer? Een deelnemer heeft meer ervaring in het paraspringen dan een willekeurige scheidsrechter van een club. De “windscheidsrechter” zal maar 1 ronde jureren. Daarna neemt een andere “windscheidsrechter” deelnemer het over.

6- Er is een “joker” in het leven geroepen. Met de joker mag je 1 sprong herhalen. Er zijn echter wel een aantal eisen aan de inzet van een joker. De joker mag ingezet worden indien de parachute de rugzak verlaten heeft en dan blijkt dat de parachutist niet bestuurbaar is, bijv twist, lijnen in benen etc. de deelnemer moet direct na het openen van de parachute aangeven dat hij/zij gebruik wil maken van de joker. De joker is niet herroepbaar. De sprong zal verder niet beoordeeld worden. Per wedstrijd is er maar 1 joker mogelijk. Indien een parachutist valt zonder het verlaten van de parachute uit de rugzak is er geen joker mogelijk.
Zie voor de algehele Technische regels het reglementenboek sportzaken KNVvl modelvliegsport. Sectie X Technische regels voor wedstrijden met radio bestuurde modelparachutisten (2015) (zal in het kort worden geactualiseerd ivm de wijzigingen 2015)

Oproep: Indien er zich iemand geroepen voelt om ook deel uit te maken van het bestuur “Radiobestuurde parachutisten Sectie 10 KNVvl” gelieve zich op te geven of te mailen naar Nelly Van de Loo.

Sportkledij: Er kan nog altijd kledij besteld van Para Nederland (T-shirt en/of hoody) indien interesse kontact opnemen met Nelly Van de Loo.

Volg ook onze website www.rc-parachute.nl voor algemene informatie, nieuwtjes en uitslagen ivm het RB parachutisme.
Parabestuur Nederland wenst jullie nog een aangenaam voorjaar waar menige oefensprong kan gemaakt alvorens de wedstrijden aan te vatten volgens de reglementen 2015 die starten met Tilburg BLC op 03/05. (Inschrijven voor de wedstrijden 2015 kan via de website !)