Goodbye 2020

2020 pfff waar moeten we beginnen. Een jaar om snel te vergeten. Door Corona hebben we geen wedstrijden kunnen organiseren. Ook in Duitsland geen wedstrijden dit jaar.  Het EK van 2021 is reeds verplaatst naar 2022. In 2023 zouden we in Nederland een EK organiseren maar deze plek hebben we afgestaan aan Oostenrijk en wij zullen in 2025 weer aan de beurt zijn.  Toch jammer vele voorbereidingen waren al gedaan, een locatie gezocht en afspraken gemaakt met de club waar we welkom waren. Gelukkig mogen we ze nog eens bellen voor 2025. 

Ook binnen het rc-parachute team heeft Corona impact gehad. 1 van de teamleden heeft de ic geruime tijd van binnen mogen zien en is nu gelukkig weer herstellende van dit virus. 

We wilden zo graag iets organiseren en hebben 2 trainingsdagen gehouden met inachtneming van alle beperkingen. Deze zijn goed verlopen maar het organiseren van wedstrijden was een stap te ver.  Gelukkig hebben alle paraspringers hier begrip voor gehad en houden we contact via de whatsapp.  In Duitsland organiseren we elke 2 weken een zoom meeting om toch een beetje in contact te blijven met elkaar.  In het begin wat onwennig maar net zoals op het werk went ook dit.  Er is een nieuwe parachute ontwikkeld door Udo en deze wordt als proef gemaakt door Pieter Mulder in zuid Afrika. Internationale samenwerking op alle fronten. 

In 2020 hebben we ook een online wedstrijd gehouden waarbij iedereen gedurende een bepaalde periode op het eigen veld in een beperkt groepje hun sprongen konden maken. Dit is zeer goed ontvangen en ook in 2021 zullen we dit doen. 

De knvvl heeft ons gevraagd of er al wedstrijddata voor 2021 bekend zijn. Ja voor Duitsland is een planning gemaakt met de wedstrijd in Nederland (Weert) op de Kalender.  In eigen land hebben we verder nog geen afspraken gemaakt met clubs. Wij zouden graag eind februari deze planning willen gaan maken. We zijn dan weer een aantal maanden verder en kunnen dan wellicht beter inschatten wat er mogelijk gaat zijn. Ook zullen de clubs hier voor open moeten staan en begrijpen we ook heel goed dat clubs misschien eerst zelf wat club dagen willen organiseren.  Eind februari komen we met meer nieuws.  In het knvvl blaadje zal de agenda voor rc-parachute dus leeg zijn. Maar we zijn er nog en zullen zeker verder gaan. 

In 2020 heeft ook Theo Vaesen afscheid genomen van het bestuur. In de tussentijd hadden we al een vervanger gevonden. Raymon Fraters komt ons ondersteunen.  Theo bedankt voor alle inzet en Raymon van harte welkom. 

Jullie zijn natuurlijk allemaal op de hoogte van de nieuwe regelgeving op het gebied van drones. En ja onder drones vallen ook de modelvliegtuigen. Voor het vliegen op de club veranderd er niet heel veel behalve dat je moet registreren bij het RDW.  En dit moet jaarlijks vernieuwd worden.  Vanaf 31 december zou de site live moeten gaan van het RDW. We gaan het zien.  

Rest mij nog te zeggen dat we iedereen een goed uiteinde toewensen en hopelijk zien we elkaar weer in 2021.