BBQ 26 september 2020

Beste para-springer, sleper of enthousiaste toeschouwer, op 26 september houden we weer traditie-getrouw onze jaarlijkse BBQ. We gaan het organiseren op Camping Heksenheuvel Limburglaan 25 Someren. Op hun website kan je je ook eventueel opgeven om dat weekend daar te kamperen. Als je dit tijdig doet, kunnen we met allen op hetzelfde veld staan. Het kan ook maar vast geregeld zijn.
Dus wil je er een weekend van maken, neem je dan contact op met de camping?

Zo tot zover de sluiting van het seizoen, we gaan ons eerst maar eens concentreren op de eerste wedstrijd op 19 april 2020! We starten op de Gilzerbaan 501 in Tilburg om 10:00 uur en hopen samen met jullie een fantastische start te maken van weer een mooi sportief seizoen!
Nelly Mutsaarts